KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ SURVIVAL I BUSHCRAFT (W TURYSTYCE)

Kurs skierowany jest do osób, które zamierzają organizować i prowadzić imprezy turystyki kwalifikowanej w zakresie survivalu i bushcraftu. Absolwenci kursu Instruktora Turystyki Kwalifikowanej mogą pełnić funkcję kierownika wycieczek, obozów wędrownych i imprez turystyki kwalifikowanej. Uprawnienia wydawane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. z  2001 r., nr 135, poz 1516, art. 11)

Termin: 26.-29. październik 2017 r.
Miejsce szkolenia: okolice Rybnika zbiórka Przystań kajakowo – rowerowa Aktywni ul. ks. E. Szramka 11, Rybnik Stodoły
Organizacja: kursanci przez cały czas trwania kursu tj. czwartek (od godz. 14.00) – niedziela (do godz. 16.00.) dzień i noc przebywają w terenie. W ramach egzaminu uczestnicy wykonują zadania wskazane przez Instruktorów;

Koszt: 390,00 zł/osoba

Koszt kursu zawiera:
– przeprowadzenie wykładów i zajęć terenowych,
– dojazd i zakwaterowanie instruktorów,
– dokumenty dla uczestników kursu: legitymację (instruktorską), zaświadczenie, certyfikat,
– materiały kursowe w formie elektronicznej.

Koszt kursu nie zawiera:
– dojazdu kursanta, wyżywienia

Wymagania względem uczestników:
– ukończony 18 r.ż. i minimum średnie wykształcenie;
– dobry stan zdrowia, pozwalający na uprawianie turystyki kwalifikowanej;
– niekaralność za przestępstwa umyślne;
– odpowiednie (do pory roku i warunków atmosferycznych) – odzież i obuwie;
– znajomość podstawowych technik survivalowych;
– w kursie mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające już uprawnienia Instruktora Turystyki Kwalifikowanej (dowolna specjalność).

Wyposażenie obowiązkowe:
– nóż (turystyczny),
– naczynie do gotowania na ognisku,
– dowolny rodzaj schronienia (ZABRONIONE KORZYSTANIE Z NAMIOTU),
– indywidualny zestaw przetrwania (planowana dyskusja i prezentacja realnej użyteczności poszczególnych zestawów),
– ubiór na zmianę do działań w terenie.

Liczba kursantów: minimum 8 osób

Program kursu:
1. Survival w turystyce kwalifikowanej;
2. Elementy psychologii przetrwania;
3. Terenoznawstwo;
4. Dobór ekwipunku;
5. Ogień (nowoczesne i pierwotne metody rozpalania ognia);
6. Schronienia (wykorzystanie ekwipunku własnego oraz ukształtowania i możliwości terenu);
7. Woda (pozyskiwanie, filtrowanie, uzdatnianie);
8. Pożywienie (przygotowanie posiłku na biwaku, zdobywanie pożywienia, zbieractwo);
9. Podstawy pierwszej pomocy (wypadki, postępowanie, wzywanie pomocy);
10. Botanika farmaceutyczna (popularne dzikie rośliny jadalne i lecznicze);
11. Metody prognozowania pogody;
12. Nauka wiązania węzłów;
13. Turystyczny zestaw przetrwania;
14. Bezpieczne prowadzenie grupy turystycznej;
15. Właściwe posługiwanie się podstawowymi narzędziami leśnego rzemiosła.

Zgłoszenie na kurs można przesłać do dnia 15.10.br. poprzez przesłanie zgłoszenia na adres mail aktywni@aktywni.net.pl wraz z potwierdzeniem wpłaty na konto 33 1050 1344 1000 0090 7262 4845

Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko
data urodzenia
Miejsce Urodzenia
telefon oraz mail
czy uczestniczył w kursie TTPIK – warunek konieczny
Jesli faktura – proszę o podanie numeru NIP

Więcej informacji udziela Jacek Kluczniok Aktywni Team 692 458 188