TERMIN: 25-26 marca 2017
MIEJSCE: Rybnik Hotel „Stodoły” oraz Przystań Kajakowo-Rowerowa AKTYWNI w Rybniku Stodołach
WSPÓŁORGANIZATOR: F.H.U. Aktywni Jacek Kluczniok
KOSZT KURSU: 310,- zł

KOSZTY DODATKOWE: 80,- (obiad, przerwy kawowe pierwszego dnia oraz sprzęt kajakowy z transportem, ognisko, żurek, kiełbaski drugiego dnia)

Istnieje możliwość zamówienia noclegu w Hotelu Stodoły http://www.stodoly.pl/ Koszt 70,- zł w pokojach wieloosobowych lub w apartamentach wolnostojących 5-osobowych.

ORGANIZACJA KURSU:
1 dzień – część teoretyczna – wykłady – w godz. 9:30 – 18:00.
2 dzień – część praktyczna – spływ egzaminacyjny – w godz. 10:00 – 15:00/16:00.

WYMAGANIA:

 • ukończony 18 r. ż. oraz posiadanie minimum średniego wykształcenia;
 • dobry stan zdrowia;
 • niekaralność za przestępstwa umyślne;
 • umiejętność pływania wpław;
 • znajomość technik pływania kajakiem niezbędnych do uprawniania turystyki kajakowej.

PROGRAM KURSU:

 1. Turystyka kajakowa jako forma turystyki kwalifikowanej
 2. Organizacja imprez turystyki kajakowej
 3. Bezpieczeństwo w turystyce kajakowej
 4. Rekreacja i animacja czasu wolnego
 5. Szlaki kajakowe
 6. Metodyka prowadzenia wycieczek kajakowych
 7. Krajoznawstwo w turystyce kajakowej
 8. Prawne aspekty turystyki kwalifikowanej
 9. Ćwiczenia terenowe: podstawowe techniki ratownicze, prowadzenie turystycznej grupy kajakowej na spływie, metodyka pilotażu i przewodnictwa turystycznego, dobór komentarza krajoznawczego, podstawy locji śródlądowej, praca z mapą, terenoznawstwo

PODSTAWA PRAWNA:
ABSOLWENCI NASZYCH KURSÓW MOGĄ PEŁNIĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA WYCIECZEK, OBOZÓW WĘDROWNYCH I IMPREZ TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. z 2001 r., nr 135, poz 1516, art. 11)


Zgłoszenia należy przysyłać mailowo na adres aktywni@aktywni.net.pl do 15 marca 2017 wraz z dowodem wpłaty 390,- zł na konto nr 33 1050 1344 1000 0090 7262 4845 oraz datą, miejscem urodzenia i koniecznie numerem telefonu kontaktowego